logo


סמינרים בארץ

סמינרים ללימוד והכרת ארץ ישראל 2021:

סמינרים לימודיים בשבילי ארצנו הם חלק ממסורת שהתפתחה בקרן הדרים מראשיתה, בשיתוף עם “מכון אבשלום לידיעת הארץ”, וזאת במטרה להכיר את נופי המולדת, לחזק את תחושת השייכות ולטפח זהות אישית ולאומית.

למעבר לעמוד סמינרים 2021- לחץ כאן