logo


מנכ”ל החברה – אלי טרבלסי

eli trabelsi

עמית יקר,

קרן הדרים (חברה לתועלת הציבור) הוקמה בשנת 2004 בעקבות הסכם קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לבין מרכז השלטון המקומי.

מטרות הקרן הינן: לפעול לקידום החינוך, ההכשרה, ההשתלמות וההדרכה של ציבור העובדים הזכאים.

 במהלך שנותיה הראשונות עסקה הקרן, בעיקר, בגביית כספים מהרשויות המקומיות אשר ניסו להתנער מחובתם עפ”י ההסכם הקיבוצי.

 עד לסוף שנת 2011 פעילות הקרן הסתכמה בארגון השתלמויות והענקת מלגות לימודים לזכאים.

 הרחבנו את יריעת ההטבות להן זכאי העמית הכוללות, בין היתר, מלגות לימודים, סמינרים בנושאי מורשת וידיעת הארץ, השתלמויות, סדנאות פרישה, מסע בעקבות היהדות והשואה בברלין ובפולין.

 טבעו של האדם הוא לרצות לצמוח ולהשתפר ואולם על אף שאיפה טבעית זו, פעמים רבות ישנם חסמים אובייקטיבים אשר מונעים ממנו להתקדם. חסמים אלה יכולים להיות מחסור באנרגיה, בזמן או במשאבים. השירות שאנו מעניקים לעמיתנו עונה על הרצון הטבעי בצמיחה וקידום ומנטרל את חסם המשאבים!

אנו רואים את העמית כאדם ולא רק כעובד. לכן, בנוסף לקידומו המקצועי אנו דואגים גם לקידומו האישי והגשמתו העצמית.

לדידנו, אדם הלומד ומעשיר את אופקיו הוא בהכרח גם עובד טוב יותר!!!

 אנו גאים להביא בפניכם אתר מידע זה, אשר יפרט בפניכם את מגוון של הטבות, אפשרויות ופרויקטים חינוכיים, תרבותיים ומעשירים בהן הושקעו מאמץ רב, חשיבה ותכנון מקדים, והכל בכדי לתת בידיכם את התוצרים האיכותיים והטובים ביותר.

 כעמית/ה בקרן הדרים, את/ה מוזמן/ת ליהנות ממגוון הפעילויות העומדות לרשותך כדי שתגשים את עצמך. זה מגיע לך. זה שלך.

בברכה,

אלי טרבלסי

מנכ”ל קרן הדרים