logo


יו”ר הדירקטוריון – גיל בר טל

Gil-64

עמיתים יקרים,

קרן הדרים נוסדה ע”י הסתדרות המעו”ף בהסכם קיבוצי כתוצאה מעודפי הפרשות שחזרו לעובדים, ומתוך מטרה לקדם ולעודד את ציבור העובדים הזכאים ללמוד ולהרחיב את אופקיהם, ברמה האישית והמקצועית. זאת מתוך הבנה כי העובד הוא מכלול והרחבת אופקים מעשירה ומסייעת לו להיות יעיל, עדכני ומאושר והוא יהיה עובד טוב ויצרני, מקצועי ואיכותי.

הנאה והגשמה הם ערכים חשובים, והסתדרות המעו”ף מקדמת אותם בין היתר באמצעות פעולות ההעשרה של קרן הדרים.

באתר שלפניכם תוכלו למצוא את מלוא המידע על הקרן, השירותים וההטבות שהיא מציעה. אנו משקיעים בשירותי הקרן מחשבה ותכנון רבים, והכל כדי שאתם תוכלו לקבל את התוצרים האיכותיים והטובים ביותר, למענכם ולמען מקומות עבודתכם.

קרן הדרים קיימת לקידומכם ולהעשרתכם ואני קורא לכם לנצל את זכויותיכם ולהנות ממגוון ההטבות והשירותים שאנו מציעים.

תודה לכם, לוועדי העובדים, לדירקטורים, למנכ”ל הקרן ולעובדיה על רמת השירות והחדשנות. נמשיך ונפעל למענכם בכל עת.

בברכה,

עו”ד גיל בר-טל

יו”ר הסתדרות המעו”ף

ויו”ר דירקטוריון קרן הדרים