logo


יו”ר הדירקטוריון – ארנון בר דוד

arnon bar david

עמיתים יקרים,

לפני מספר שנים ייסדה הסתדרות המעו”ף את קרן הדרים, מתוך מגמה לקדם ולעודד את ציבור העובדים (הזכאים) ללמוד ולהרחיב אופקים במסגרת עבודתם, הן ברמה האישית והן המקצועית, זאת מתוך הכרה והבנה, כי עובד מקצועי ואיכותי יותר, הינו עובד טוב יותר המעניק תפוקה טובה יותר ונהנה יותר במקום עבודתו.

אני שמח להביא בפניכם את אתר המידע של קרן הדרים. באתר זה תוכלו להתרשם ממגוון ההטבות, האפשרויות והפרוייקטים החינוכיים והתרבותיים בהן הושקעו חשיבה ותכנון מקדים רב והכל בכדי לתת בידיכם את התוצרים האיכותיים והטובים ביותר.

 אני קורא לכם לנצל, כל אחד בדרכו הוא, את מגוון ההטבות והשירותים אשר מציעה הקרן. קרן הדרים קיימת לקידומכם ולהעשרתכם.

זה שלכם – נצלו את זכויותיכם.

 שלכם,

ארנון בר דוד

יו”ר הסתדרות המעו”ף

ויו”ר הדירקטוריון